Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Aktuálně


Přeji všem členům spolku ELEKTRA, hezké prožití dovolených v průběhu července a srpna 2019 a teším se na spolupráci zase od září 2019; přihlašování na setkání bude od srpna 2019. V průběhu prázdnin budu k dispozici buď já ne sekretářka. Ing. Fárka  - tajemník spolku


 

Na 9. listopadu 2019 připravujeme 27. Setkání absolventů FEL ČVUT v Praze. Pokud máte kamarády , kteří absolvovali FEL ČVUT v Praze a nedostávají pozvánku na setkání, ať zašlou na e-mail elektra@fel.cvut.cz svoje jméno, rok absolvování a e-mailovou adresu, aby mohli být pozváni.

Adresa: ELEKTRA – spolek absolventů a přátel FEL ČVUT v Praze
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
Telefon: 224 352 850 předseda
224 352 295 tajemník
224 351 111 ústředna ČVUT
224 352 016 sekretariát děkana FEL
Fax: 224 311 081
E-mail: elektra@fel.cvut.cz
Číslo účtu:  162791319/0800 Česká spořitelna, a. s. Praha 6

Ve snaze obnovit tradice inženýrských spolků zahájil na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v roce 1991 činnost spolek absolventů a přátel FEL ČVUT v Praze s názvem ELEKTRA.

Hlavním cílem spolku je sdružit na bázi dobrovolnosti absolventy FEL ČVUT v Praze a její přátele, kteří mají zájem o minulost i současnost fakulty, chtějí přispět k jejímu rozvoji apodporovat její vědeckou a pedagogickou činnost bez ohledu na to, zda pobývají doma nebo v zahraničí. Zároveň chce ELEKTRA umožnit svým členům organizovat vzájemná setkání s využitím připravované databáze všech absolventů fakulty.

ELEKTRA vítá ve svých řadách individuální i kolektivní členy (podniky, ústavy a jiné organizace či právnické osoby). Roční členský příspěvek činí pro individuální členy 100 Kč, pro kolektivní členy 1000 Kč. Zájemci o členství si vyplní přihlášku a vyplněnou ji laskavě zašlou e-mailem nebo písemně na adresu spolku ELEKTRA. Příslušný roční příspěvek složí na účet spolku.

Každý člen spolku má právo:

  • účastnit se spolkového života (semináře, setkání absolventů, společenské akce, konference a pod.)
  • být volen do orgánů spolku
  • zakoupit si upomínkové předměty se spolkovým znakem
  • získat informace o adresách spolužáků, o životě na fakultě a o akcích spolku
  • možnost podnikat se spolkem ELEKTRA

Povinností člena je:

  • dbát o dobré jméno fakulty a spolku
  • podle svých možností podporovat akce spolku
  • přispívat k činnosti spolku členskými příspěvky alespoň v minimální výši schválené valnou hromadou, pokud není od jejich placení osvobozen.

Další informace: Stanovy spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka