Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Tomáš Šimek, CSc.