Významná jubilea

Ing. Dagmar Blechová

Ing. Dagmar Blechová, rozená Kučerová letos oslavila své 75. narozeniny, neboť se narodila 4. 1. 1935. Po studiu na Gymnasiu v Berouně v roce 1953 pokračovala ve vysokoškolském studiu na Fakultě ekonomického inženýrství v Praze, kterou úspěšně dokončila v roce 1958  v oboru Energetika. Poté začala pracovat jako energetik fakulty Strojní i Elektrotechnické fakulty na Karlově náměstí. Při této práci dokonale poznala fakultu, její objekty jak na Karlově náměstí i Husově ulici, Na Bojišti, ve Štěpánské i Trojanově ulici a vůbec život na tehdejší fakultě včetně detašovaného pracoviště v Poděbradech.

Po mateřské dovolené přešla v roce 1971 na Katedru elektrických strojů a přístrojů. Zde pracovala zejména v provozních funkcích katedry a na FEL jako bezpečnostní technik. Vedle toho působila v České vědecko-technické společnosti a vedla mj. výukové tábory dětí zaměstnanců a to jak na Učebním středisku Prenet, tak i na Temešváru (Červená).

Pro naší fakultu byl významným přínosem její přechod do funkce vedoucí Technicko-provozního oddělení děkanátu fakulty, kde stále působí. Přechodem ing. Blechové došlo k výrazné změně v činnosti TPO. Ing. Blechová využívá v této práci jak své dlouhodobé detailní znalosti fakulty, tak i své bohaté organizační schopnosti a s tím se ještě pojí její nesmírná pracovitost. Její zásluhou došlo k nástupu řady modernizačních akcí u objektů na fakultě i mnoha organizačním provozním změnám, které vedou k zlepšení provozu fakulty.

Této práci se věnuje stále s plným nasazením, vystupuje velmi iniciativně a jetak příkladem ostatním pracovníků. Má značnou zásluhu na tom, že fakulta je schopna využít i případné volné finanční prostředky Ministerstva školství nebo ČVUT v závěru roku, protože dovede s dostatečným předstihem připravit plány modernizačních akci na fakultě a také je organizačně zabezpečit. U Ing. Blechové je třeba také vyzvednout její charakterové vlastnosti a dobrý přístup k lidem. Její případná náhrada bude velmi obtížná.

doc. Ing. Jan Wawrosz, CSc.,
doc. Ing.Tomáš Šimek, CSc.

(2010)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka