Významná jubilea

Ing. Drahomíra Hejtmanová, CSc.

Narodila se v roce 1944 v Praze. Maturovala na SVVŠ v Praze 1 a v prosinci 1966 absolvovala s vyznamenáním obor Měřicí a řídicí technika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Koníčkem jí byl závodní volejbal a hra na housle ve Studentském komorním orchestru.

Od ledna 1967 do září 1970 pracovala jako vývojový pracovník ve Výzkumném ústavu automatizačních prostředků (VÚAP) v Praze 8 v pracovní skupině pro realizaci měření a řízení provozu elektráren – konkrétně mj. na oživování měření a regulace 5. a 6. bloku Elektrárny Prunéřov I.

Na FEL absolvovala ještě postgraduální kurs „Moderní metody řízení“ a dva roky vedla cvičení z matematiky studentů večerního studia pod vedením doc. Schmidtmayera. V říjnu 1970 byla v konkursu přijata na místo odborné asistentky na Katedře teoretické elektrotechniky, která v té době zajišťovala i výuku elektrických měření. Po rozdělení této katedry přešla na nově vzniklou Katedru měření.

Zde prošla vědeckou přípravou, kterou prodloužily kromě jiného dvě mateřské dovolené (Ing. Hejtmanová je vdaná, má dvě dcery a dvě vnučky). V roce 1985 obhájila disertační práci na téma „Testování rychlých A/Č převodníků“. Od začátku svého pedagogického působení se zajímala zejména o použití počítačů (později hlavně PC) ve výuce popř. při organizaci výuky. Absolvovala řadu školení a v roce 1980 měla např. na starosti instalaci počítače SM3/20 na Katedře měření.

Protože po návratu z druhé mateřské dovolené začala v roce 1978 spolupracovat s proděkanem pro pedagogiku při organizaci přijímacího řízení, zpracovávání studijních plánů a později zavádění a zdokonalování informačního systému KOS, byla v roce 1985 požádána vedením fakulty, aby se na přechodnou dobu ujala funkce vedoucí pedagogického oddělení. Tuto funkci vykonávala do konce roku 1987, pak se na vlastní žádost vrátila na místo odborné asistentky na katedře měření a s pedagogickým oddělením v uvedených oblastech nadále spolupracovala na částečný úvazek až do roku 2013. Kromě toho pracuje od roku 1990 jako tajemnice ediční komise FEL a od roku 1996 je členkou Ediční rady ČVUT.

V rámci pedagogického působení na katedře měření vedla a dosud vede laboratorní cvičení předmětů týkajících se elektrických měření v prvních ročnících studia na FEL (dříve základní etapa studia, nyní bakalářské studijní programy). Její způsob výuky a vstřícný přístup ke studentům jsou v rámci studentské ankety hodnoceny nadmíru pozitivně. Je též členkou komise pro bakalářské státní závěrečné zkoušky. Během svého dlouhého působení na FEL se autorsky podílela na několika skriptech pro laboratorní cvičení z předmětu „Elektrická měření“ a na několika desítkách skript a třech monografiích coby zhotovitelka předlohy pro tisk a technická redaktorka.

Od roku 1979 zastává funkci referenta katedry pro studium, rozvrháře katedry a referenta pro SZZ. Díky jejím dlouholetým zkušenostem se na ni při řešení nejrůznějších problémů spojených s organizací výuky s důvěrou obrací nejen většina pracovníků katedry, ale i kolegové odjinud. I přes zdravotní problémy pracovala vždy s plným nasazením a zejména v předchozích letech často na úkor svého volného času.

Své milé kolegyni přejeme dosavadní energii a hlavně zdraví do mnoha dalších let.

prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
katedra měření

(2014)

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka