Publikace

Ročenka FEL ČVUT 2011/2012

Obsahuje veškeré informace o fakultě v akademickém roce, jména všech absolventů, témata jejich diplomových a bakalářských prací ze všech studijních oborů.

Cena této brožury je 50 Kč včetně poštovného.

Ročenka byla vytištěna po ukončení akademického roku 2011/2012.

Ročenku lze také od listopadu 2011 zakoupit na sekretariátě spolku ELEKTRA v místnosti č. 10, blok A4 v 1 patře nebo v přízemí budovy FEL ČVUT Praha 6, u paní Ing. Šmajsové nebo paní Ešpandrové.

Kontaktní spojení tel.: 224 352 016, 224 352 230, e-mail: sekretariat@fel.cvut.cz

Za obsah odpovídá: Ing. Josef Fárka