Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Kalendář akcí

Jak vložit akci

Kalendář akcí je dostupný i ve formátu iCal, takže ho lze snadno zobrazit ve formě kalendáře.

Událost Datum
Kurz kybernetické bezpečnosti 11.04.2018-12.06.2018
Informatické večery FIT – Vize Business Intelligence v mezinárodním prostředí 23.04.2018
Bohdan Zronek: Energie pro budoucnost 24.04.2018
Automotive microcontrollers with the introduction to safety 25.04.2018
Kolokvium - Jiří Grygar: "Žeň objevů 2018" 25.04.2018
Pozvánka na přednášku marketingu 25.04.2018
35. PIS: Josef Šivic: Automatické vizuální rozpoznávání 26.04.2018
Fyzikální čtvrtek: Mgr. Viktor Hruška - Sto čtyřicet let „zvláštního vyluzování tónů“ 26.04.2018
Filmový klub - Nikdys nebyl 26.04.2018
Seminář biomedicínského inženýrství 2018 02.05.2018
Kolokvium - Dana Drábová: "Když záření léčí" 02.05.2018
3RD PANEL DISCUSSION - ROBOTICS 03.05.2018
Fyzikální čtvrtek: prof. Jan Kybic - Magnetická rezonance 03.05.2018
Pozvánka na workshop Umění (se) prezentovat 09.05.2018
Obhajoba disertační práce (Ing. Jan Fesl) 10.05.2018
Obhajoba disertační práce (Ing. Petr Červenka) 11.05.2018
Obhajoba disertační práce (Ing. Bc. Vladimír Křivka) 11.05.2018
KyRFeedback 11.05.2018
23. řádné zasedání AS FEL 18.05.2018
Obhajoba disertační práce (Ing. Tomáš Kupka) 25.05.2018
BIOSIGNAL CHALLENGE 2018 - slavnostní vyhlášení výsledků 30.05.2018
Obhajoba disertační práce (Ing. Tomáš Petříček) 31.05.2018
Slavnostní promoce absolventů Ph.D. 12.06.2018
28. symposium o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) 18.06.2018-21.06.2018
Letní konverzační kurz angličtiny pro doktorandy a zaměstnance ČVUT v Praze 25.06.2018-06.07.2018
rekonstrukce T2:C3-135 01.07.2018-31.07.2018
modernizace tech.vybavení T2:D3-209, 309 01.07.2018-31.07.2018
eForce: Formula Student Netherlands – mezinárodní závod 09.07.2018-12.07.2018
eForce: Formula Student East – mezinárodní závod 18.07.2018-22.07.2018
Letní studentské soustředění TCN 28.07.2018-11.08.2018
eForce: Formula Student Czech – mezinárodní závod 31.07.2018-04.08.2018
Workshop a 18. mezinárodní konference o reprezentacích algeber (ICRA 2018) 08.08.2018-17.08.2018

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.