Hon na Parkinsona

Na FELu existuje řada biomedicínských laboratoří. Na příkladu nemocného - parkinsonika - seznámíme diváka s taji a problémy této závažné nemoci, jejíž projevy jsou v civilním světě pro laiky velice deprimující, šokující, ba snadno zaměnitelné s příznaky alkoholismu, požitím narkotik apod.

režie: Jiří Ovečka

Osobnosti, které účinkovali v tomto díle: 

 • Evzen Ruzicka
  Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. Neurolog Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Pracoval na 2. ústavu lékařské chemie a biochemie a na Neurologické klinice Fakulty všeobecného lékařství UK. V roce 2003 byl jmenován profesorem neurologie a od roku 2006 je přednostou Neurologické kliniky I. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2007 byl zvolen členem České lékařské akademie.
  Hlavními oblastmi jeho zájmu v neurologii jsou Parkinsonova nemoc, esenciální tremor, tiková nemoc a další extrapyramidové poruchy hybnosti. Publikoval řadu vědeckých článků v mezinárodních časopisech a je autorem či pořadatelem několika monografií.
  Text převzat z Českého rozhlasu, kde byl ve studiu Leonardo natočen rozhovor s prof. Růžičkou o Parkinsonové chorobě.
 • Robert Jech
  Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D. Neurolog, I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Od samého začátku se docent Robert Jech věnuje pacientům s poruchami řízení pohybu způsobenými Parkinsonovou nemocí a dystonií. Absolvoval stáže na McGill University v Montrealu a University of Minnesota v Minneapolisu. Soustavně se věnuje pacientům v pokročilé fázi Parkinsonovy nemoci s generalizovanými dystonickými syndromy a pacientům se spasticitou. V roce 1998 se podílel na zavedení léčebné metody hluboké mozkové stimulace v ČR a v roce 2007 na zavedení metody s kontinuálním podáváním levodopy jejunální infuzí. Jako jeden z prvních v České republice zaváděl funkční magnetickou rezonanci do klinické praxe, aby se lépe plánovaly neurochirurgické výkony u pacientů s mozkovými nádory. V současné době vede komplexní centrum pro léčbu spasticity, elektrofyziologickou laboratoř Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN. Ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce vede pražské implantační centrum pro hlubokou mozkovou stimulaci, které je počtem odoperovaných pacientů největší v ČR. Působí jako lektor při zavádění této metody v zahraničí. Jeho vědecká práce je zaměřena na výzkum patofyziologických mechanismů řízení pohybu pomocí funkčně zobrazovacích metod a pokročilých metod klinické neurofyziologie.
  Podívejte se na reportáž o projektu základního výzkumu docenta Roberta Jecha na téma léčby Parkinsonovy nemoci.
 • Jan Rusz
  Ing. Jan Rusz, Ph.D. Odborný asistent ve skupině SAMI, katedra obvodů FEL, ČVUT Vystudoval SPŠE Havířov obor elektronické počítačové systémy. V roce 2008 získal na FEL ČVUT v Praze inženýrský titul v oboru biomedicínské inženýrství a v roce 2012 doktorský titul v oboru teoretická elektrotechnika. Honza pracuje na katedře teorie obvodů, kde se věnuje výzkumu Parkinsonovy nemoci a jiných neurodegenerativních onemocnění, zejména pak návrhu inteligentních řečových systémů, které mohou sloužit jako cenný ukazatel pro včasné stanovení správné diagnózy, hodnocení efektů léčby, monitorování progrese nemoci a zpětnou vazbu při terapii řeči. Mimo práce na ČVUT je také výzkumným asistentem na Neurologické klinice, 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. V současné době aktivně spolupracuje s několika Evropskými centry. K jeho úspěchům patří i výsledky v národních a mezinárodních soutěžích - např. v roce 2011 vyhrál prestižní ocenění European Federation of Neurological Societies Investigator Award Winner.
  Honza by vám rád vzkázal: "Nezáleží na minulosti, záleží co chcete teď! Pokud Vás láká studium v České republice a chtěli byste spojit vědomosti z oblasti techniky a medicíny, a časem se třeba zapojit i do výzkumu a vývoje technologií v medicíně, pak je studium biomedicínského inženýrství na FEL ČVUT v Praze skvělá volba".
 • Daniel-Novak
  Ing. Daniel Novák, Ph.D. Odborný asistent, katedra kybernetiky FEL ČVUT Vystudoval SPES Uzlabina, obor automatizacni technika. V roce 2000 v oboru kybernetika a měření se zaměřením na umělou inteligenci, v roce 2004 doktorát v oblasti biomedicinske inzenyrstvi.
  Je spoluautorem více než 60 odborných časopiseckých a konferenčních článků v oblasti biomedicínského inženýrství. Vede 16 magisterských studentů, kteří pracují na lekařských mobilních aplikacích. Má zkušenosti jak z mezinárodních projektů (SPES-Central Europe,2011-2014, MAS-ENIAC-2010-2013, MyHeart, 2005, OLDES, 2007-2010), tak i z českých projeků (GAČR, TAČR, FRVŠ, MŠMT,IGA MZ, 2006-13). Ing. Novák je aktivní v přípravě celé řady projektů jako: FP7, FP6 and FET, ERDF Central Europe, ENIAC, (2005-13). V roce 2005 pracoval jako postdoc ve výzkumných laboratořích Philips, Aachen, Německo. V letech 2000-2002 působil na technické univerzitě ve Valencii. Kratší stáže zahrnují pobyt na Groupe ESIEE, v Paříži (2004 - analýza spánku), jednoměsíční stáž na katedře kybernetiky v Readingu, Velká Británie (2000 - optimalizace neuronových sítí ) a stáž na oddělení telekomunikací v Budapešti (2000 - fuzzy systémy). Je oponentem grantových agentur (EU FP7, TAČR , Dutch Diabetes Research Foundation) a časopisů (IEEE Tr. Biomedical Engineering; IEEE Tr. Systems, Man and Cybernetics; Computer Methods and Programs in Biomedicine and Medical Engineering & Physics). Je držitelem následujících ocenění: NATO Science Fellowhip (2004), McKinsey Scholarship (2003), Siemens PhD award (2002), VIZE 97 - Dagmar and Václav Havel nadace (2001), nadace Preciosa (1998-2003).
  "Interdisciplinárnáí výzkum v oblasti medicíny je naprosto fascinující oblastí, která vás kompletně pohltí"
   
 • Tomas Sieger
  Mgr. Tomáš Sieger, Ph.D. postdoktorand, Katedra kybernetiky FEL ČVUT, a výzkumný pracovník, Neurologická klinika 1.LF UK Tomáš Sieger měl štěstí na učitele. Ať už to byli skvělí L. Číž a R. Kaufman, kteří již na ZŠ předurčili jeho zájem o matematiku a počítače, J. Petáková z Gymnázia Sladkovského v Praze, nebo plejáda výborných pedagogů a vědců na MFF UK (za všechny zmiňme alespoň J. Nešetřila). Po absolvování studia informatiky na MFF UK a několikaleté programátorské praxi v komerční sféře se Tomáš rozhodl zapojit se do výzkumu lidského mozku. Nastoupil postgraduální studium na Katedře kybernetiky FEL ČVUT, která díky svým četným kontaktům s lékařskými a výzkumnými pracovišti (v jeho případě zejména s Neurologickou klinikou 1. LF UK) nabídla dobré zázemí k multidisciplinárnímu matematicko-technicko-lékařskému výzkumu. Znalosti získané na FEL ČVUT si Tomáš ještě doplnil studiem statistiky na MFF UK a belgické University of Hasselt, a několika pobyty na University of California, Berkeley.Týmu odborníků z FEL ČVUT a 1.LF UK, jehož je členem, se podařlo např. v hloubi lidského mozku objevit unikátní emoční neurony (viz http://cuni.cz/UK-6311.html?news=626&locale=cz). Studentům středních škol se zájmem o matematiku a její aplikaci v biomedicíně by rád doporučil: “Studujte MFF UK, kde se naučíte dobře analyzovat problémy a hledat jejich obecná řešení. S takovou výzbrojí nebudete mít problémy jít za svým snem na libovolném výzkumném pracovišti.”
 • Roman Cmejla
  Doc. Ing. Roman Čmejla, CSc. Vedoucí skupiny SAMI, katedra obvodů FEL ČVUT Vede skupinu zabývající se analýzou, modelováním a interpretací biologických a řečových signálů ( SAMI - Signal Analysis, Modelling, and Interpretation) v rámci Katedry teorie obvodů ČVUT FEL. Výzkumný tým se ve spolupráci s lékařskými pracovišti věnuje teoretickým otázkám i praktickým aplikacím z neurologie a foniatrie, zejména analýze intrakraniálních EEG signálů a analýze patologií hlasu a řeči (spolupráce s 2. LF UK a FN Motol a s Foniatrickou a Neurologickou klinikou 1.LF UK a VFN) a zpracování a modelování fyziologických signálů (spolupráce s FTVS UK).
  Je přednášejícím předmětů bakalářského (Základy zpracování signálů, Syntéza multimediálních signálů, Elektrické obvody), magisterského (Biologické signály) a doktorského studia (Zpracování biologických signálů) na ČVUT FEL. Je autorem a spoluautorem řady publikací z oblasti číslicového zpracování signálů a z teorie obvodů. Rovněž je řešitelem řady výzkumných grantů, např. Akustická analýza hlasu a řeči u pacientů s onemocněními CNS, Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny, Analýza a modelování biomedicínských a řečových signálů.
   
 • Jan Hlavicka
  Ing. Jan Hlavnička Postgraduální student ve skupině SAMI, katedra obvodů FEL ČVUT Vystudoval SPŠ Písek, obor slaboproudá elektrotechnika. Na FEL ZČU v Plzni získal bakalářský titul v oboru Elektronika a telekomunikace. Vždy byl zvědavý na jakých principech pracují elektrické přístroje a lékařská technika ho přímo magicky přitahovala. Na FEL ČVUT v Praze ho nalákal obor biomedicínské inženýrství. Zajel se tedy na ČVUT podívat blíže. Očarován entusiasmem učitelů i jejich vstřícným a lidským přístupem ke studentům, rozhodl se pokračovat své studium právě na FEL ČVUT. V průběhu studia nalezl smysl života v analýze biologických signálů a využil možnost podílet se v již rámci diplomové práce na výzkumné činnosti skupiny SAMI. Janovým oborem je návrh metod pro automatické hodnocení poruch řeči u neurodegenerativních onemocnění, především Parkinsonovy nemoci. "Kdo z nás jako dítě nesnil o dobrodružných výpravách do neznámých zemí? Na Zemi již neznámá místa nejsou, a přece můžete ten pocit dobrodružství skutečně prožít - ve vlastní kreativitě, ve výzkumu. Kombinace techniky a medicíny skýtá mnoho neprobádaných oblastí, které jsou navíc velmi užitečné pro celou společnost. Studium na FEL ČVUT Vám v tomto ohledu nabízí vskutku netušené možnosti."
 • Michal Novotny
  Ing. Michal Novotný Postgraduální student ve skupině SAMI, katedra obvodů FEL ČVUT
   
 • Jolana Voldanova
  Jolana Voldánová Česká rozhlasová a televizní moderátorka Vystudovala pardubické gymnázium. Chtěla se věnovat herectví, ale neuspěla u zkoušek na DAMU. Od prosince 1989 pracovala v Československém rozhlase, od února 1993 pracuje v České televizi.
  Je vdaná za podnikatele Petra Císařovského, má dvě děti. Žije v obci Nepřevázka u Mladé Boleslavi.
  V roce 2005 a 2006 se umístila na prvním místě v anketě TýTý v kategorii Osobnost TV zpravodajství.
   
 

Natáčeli jsme

 • v laboratoři asistivních technologií katedry obvodů;
 • v Nemocnici na Homolce v Praze.

Ilustrační snímky z katedry kybernetiky FEL ČVUT

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Sláma