(Jednou nohou v absolutnu)... druhou nohou na hraně

režie: Martin Řezniček

Popis dílu:

Odpovědnost vědce, etické hranice vědeckého bádání: Mohou být objevy z oblasti přírodních nebo technických věd podřízeny etickým kritériím? Film zkoumá na příkladu velmi rozvinutého a špičkového vojenského výzkumu na FEL ČVUT v Praze (spolupráce s US Air Forces, navigační systémy pro drony, detekce min, ...) možnosti a povahu spolupráce akademické sféry s tou armádní, jejímž primárním směřováním rozhodně nebývá rozvoj společnosti nebo dokonce její blaho...

Osobnosti, které účinkovali v tomto díle:

 • Vaclav Nemec Mgr. Václav Němec, Ph.D. Vysokoškolský učitel Filosofické fakulty UK a vědecký pracovník Filosofického ústavu AV V letech 1991-1997 studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze. V letech 1998-2006 absolvoval doktorské studium na Ústavu filosofie a religionistiky (ÚFaR) FF UK v Praze.
 • Milan Rollo Ing. Milan Rollo, Ph.D. Vědecký pracovník Agent Technology Center (ATC), FEL ČVUT Vystudoval SPŠE v Kutné Hoře, obor Automatizační technika. Absolvoval ČVUT v Praze, obor Technická kybernetika a získal zde i doktorát v oboru Umělá inteligence a biokybernetika. V současné době je výzkumným pracovníkem v Centru agentních technologií na Katedře počítačů, FEL ČVUT. Mezi jeho hlavní výzkumné aktivity patří multiagentní systémy, se zaměřením na distribuované plánování týmových akcí, komunikaci a správu znalostí. V současnosti se zabývá primárně robotikou a autonomními systémy, zejména nasazením algoritmů plánování letových trajektorií na bezpilotní letouny. Na těchto projektech pracuje za podpory výzkumných laboratoří US Air Force. V roce 2008 pracoval 4 měsíce na výzkumných projektech na Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), Florida, USA. Mimo výzkumu se také aktivně podílí na výuce odborných předmětů zaměřených na algoritmizaci, kybernetiku, umělou inteligenci a bezpilotní prostředky. “I na akademické půdě je možné dotáhnout teoretické výsledky do praktické realizace a jejich nasazení. Je krásné vidět fungovat v praxi výsledky Vaší práce, kterým jste se věnovali od samotných počátků, zúročit tak nabyté vzdělání a posunout obor o kousek dál.”
 • Martin Selecky Ing. Martin Selecký Postrgaduální student katedry kybernetiky, FEL ČVUT Vystudoval Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové. V roce 2010 získal inženýrský titul (s vyznamenáním) na FEL ČVUT v programu Elektrotechnika a informatika a odjel do Rakouska, kde se v rámci programu Leonardo podílel na vývoji a nasazování systému pro detekce průniků do počítačových sítí. V současné době Martin studuje v postgraduálním programu Umělá Inteligence a Biokybernetika, kde se zabývá multiagentními systémy a nasazováním plánovacích a koordinačních algoritmů na týmy bezpilotních prostředků. Podílel se na projektech podporovaných výzkumnými laboratořemi US Air Force, US Army, nebo FAA. "Dělejte to, co vás baví a co má nějaký smysl."
 • Jan Chudoba Ing. Jan Chudoba Vědec ze skupiny inteligentních a mobilních robotů, katedra kybernetiky, FEL ČVUT
 • Pavel Ripka Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. Děkan FEL ČVUT Po skončení gymnázia v roce 1984 se rozhodoval mezi MFF UK a FEL. Nakonec zvolil FEL a nelituje. Během studia se stal otcem a v této náročné situaci zažil vstřícnost pedagogů, kteří mu vycházeli vstříc s rozvrhem a termíny zkoušek, z nároků ale nic neslevili. Sám rád připomíná, že studium na FEL ho vybavilo solidními znalostmi, se kterými obstál ve světě. V letech 1990-94 byl hostujícím výzkumníkem na Dánské Technické Univerzitě (celkem 13 měsíců), kde pracoval na na kosmickém projektu. V roce 2001 získal na 7 měsíců Marie Curie Advanced Research Fellowship na budování laboratoře magnetických senzorů při National University of Ireland, Galway. K dalším důležitým milníkům jeho kariéry patří roční pobyt v Institute for the Protection and the Security of the Citizen, Ispra, Itálie (v letech 2005/2006). Tam se jako Visiting Researcher podílel na vývoji detekce protipěchotních min. V letech 2005 a 2007 pracoval jako Visiting scientist na senzorech pro detekci ponorek na National University of Singapore. Prof Ripka vedl také několik průmyslových projektů - např. vývoj detektoru bomb pro rakouskou firmu Schiebel. Jako děkan Fakulty elektrotechnické prof. Ripka říká: "V současné době je FEL nejlepší technická fakulta a šestá nejvýznamnější vědecká instituce v ČR (dle žebříčku RVVI). Jsme dobře známí, diplom od nás je ceněn doma i ve světě. Studium u nás není lehké, jsme škola pro ty, co něco chtějí. Snažím se, abychom vedle školy náročné dokázali být i škola přívětivá a příjemná."
 • Michal Janosek Ing. Michal Janošek, Ph.D. Vědecký pracovník katedry měření, FEL ČVUT Vystudoval Gymnázium v Rumburku v severních Čechách. Od mládí rád experimentoval hlavně s dálkovým příjmem rozhlasu, a zažil období nástupu internetu (které tento koníček učinilo neatraktivním). Elektrofakulta ČVUT byla jeho volba, a tak vyměnil přání rodičů na kariéru právníka za studium přízemně (a příjemně) exaktního oboru na Katedře měření, obor přístrojová technika. Víceméně náhodou se dostal do "magnetické skupiny" okolo prof. Ripky, kde Michala poté vedli přední odborníci z této oblasti, a v oboru magnetických senzorů Michal dosáhl po inženýrském (2007) i doktorský titul v zimě 2014. Vzkaz pro studenty: "Gympl je pro technika plus - máte jiný náhled na věc. A ten je třeba."
 • Jan Vyhnanek Ing. Jan Vyhnánek Vědecký pracovník katedry měření, FEL ČVUT Vystudoval střední školu na Gymnáziu Joachima Barranda v Berouně. Protože Honza ve volných chvílích rád bastlil a programoval, vybral si Fakultu elektrotechnickou ČVUT a zvolil si program Kybernetika a robotika se zaměřením na senzory a přístrojovou techniku. Podle slov Honzy, škola mu dala jak teorii pro pochopení a návrh složitých systémů, tak přílezitost vyzkoušet si znalosti prakticky na zajímavém tématu bakalářské a diplomové práce. V jeho případě to byly magnetometry, kterým se věnuje dále v rámci doktorského studia.
 • Premysl Hudec doc. Ing. Přemysl Hudec, CSc. Docent na katedře elektromagnetického pole, FEL ČVUT Vystudoval gymnázium Nad Štolou v Praze a poté i FEL ČVUT obor radiotechnika. Od roku 1982 pracuje na katedře Elektromagnetického pole této školy jako učitel a výzkumný pracovník. V rámci výuky vede kursy orientované na návrh vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů a na vysokofrekvenční a mikrovlnná měření. Jeho výzkumná práce je zaměřena zejména na bezpečnostní aplikace mikrovlnné techniky. To se v posledních několika letech týká například použití RFID pro detekci a identifikaci osob nebo vývoje a testování radarových senzorů (11, 16 a 35 GHz) určených pro detekci ohrožujících protipancéřových střel (pro nově vyvíjené systémy aktivní ochrany bojových vozidel). Pro studenty středních škol, kteří zvažují svoji budoucí kariéru, má vzkaz: „Zkuste to (v) Bezdrátově, milí studenti“
 

Natáčeli jsme v těchto prostorech:

 • na střeše budovy FEL v Dejvicích;
 • v laboratořích katedry měření, zejména skupiny MAGLAB;
 • ve vnitřním dvorku budov ČVUT na Karlovém náměstí;
 • v laboratořích katedry kybernetiky;
 • v laboratořích katedry elektromagnetického pole.

Ilustrační snímky

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Sláma