Stroje nás vidí

Lidské vidění je výsledkem miliónů let adaptace na prostředí, ve kterém se druh Homo vyvíjel. Jeho principy - mechanické, optické, chemické, neurologické, psychologické – zůstavají, navzdory změnám, které vnesla do našich životů technika, prakticky stejné.
Aktuální potřeby naší civilizace, zejména vojenství, si začaly vynucovat nové způsoby vidění. K přehlédnutí bojiště, či k orientaci na moři se začaly využívat různé optické aparáty umožnující vidět více, než lidský zrak. Dnešní aparáty se učí vidět bez lidského oka a mozku. Svůj hardware a software se snaží, podobně jako biologické organismy, adaptovat na dané podmínky. Rozdíl je v tom, že o tom, jak bude vidět stroj, nerozhoduje potřeba stroje, ale potřeba jeho tvůrce - člověka.

režie: Šimon Špidla

Osobnosti, které účinkovali v tomto díle: 

 • Jiri Matas
  Prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D. Profesor, katedra kybernetiky FEL ČVUT Vystudoval Gymnázium Jana Keplera v Praze. Inženýrské studium v oboru technická kybernetika ukončil na FEL ČVUT v Praze v roce 1987. Doktorát (titul PhD.) získal na University of Surrey ve Velké Británii (1995).
  Je řádným profesorem v Centru strojového vnímání na katedře kybernetiky FEL ČVUT. Je také jedním z nejcitovanějších autorů na ČVUT, jeho publikace jsou v Google Scholar odkazovány víc jak 22 000 krát.
  Mezi jeho výzkumné zájmy patří rozpoznávání objektů, jejich detekce a sledování a sekvenční statistické rozhodování. Jeho práce získaly řadu cen: za nejlepší članek na British Machine Vision Conference v letech 2002 a 2005, Asian Conputer Vision Conference v roce 2007, Scandianavian Conference on Image Analysis a na Image and Vision Computing na Novém Zélandu v roce 2013. Jeho doktrandi a diplomanti dostali řadu ocenění, například nejlepší studentský článek na ICDAR 2013, Google Fellowship 2013, a několikrát Hlávkovu cenu.
  Je jedním z tvůrců programu Otevřená Informatika, který studentům dává kvalitní vzdělání a otevírá široké možnosti pro budoucí kariéru.
  Je spoluzakladatelem firmy Eyedea, první ČVUT spin-off. Prof. Matas je také autorem několika významných patentů. "Vysoká škola je rozcestník, nasměruje vás na celý život. Volte ji s rozvahou a maximem informací".
 • Lukas Neumann
  Ing. Lukáš Neumann Postgraduální student, Centrum strojového vidění (CMP), katedra kybernetiky FEL ČVUT Vystudoval Gymnázium Jaroslava Heyrovského v Praze. V roce 2010 získal inženýrský titul (s vyznamenáním) na FEL ČVUT v programu Elektrotechnika a informatika. Lukáš, který nyní absolvuje postgraduální studium v oboru Umělá Inteligence na katedře kybernetiky FEL, je autorem článků na mnoha prestižních zahraničních konferencích a vyučuje předměty programu Otevřená Informatika (OI). V roce 2013 získal jako první student ze střední a východní Evropy prestižní Google PhD Fellowship, za svou diplomovou práci pak Lukáš získal cenu Josefa Hlávky, cenu pro nejlepší IT diplomovou práci roku a cenu rektora ČVUT. Lukáš se účastní výzkumných projektů pro společnosti Google a Samsung.
   
 • Vojtech Franc
  Ing. Vojtěch Franc, Ph.D. Odborný asistent, Centrum strojového vidění (CMP), katedra kybernetiky FEL ČVUT Vystudoval SPŠST Panská obor obrazová a zvuková technika. V roce 2000 získal na FEL ČVUT v Praze inženýrský titul v oboru technická kybernetika a v roce 2005 titul PhD v oboru umělá inteligence a biokybernetika. V letech 2006 až 2008 pracoval jako postgraduální výzkumník ve Fraunhoferově institutu v Berlíně ve skupině Intelligent Data Analysis Group. Po návratu je zaměstnán jako odborný asistent v Centru strojového vnímání na katedře kybernetiky, FEL ČVUT. Zabývá se metodami strojového učení a jich využitím v aplikacích týkajících se například rozpoznávání obrazu a síťové bezpečnosti. Také je spoluzakladatelem první ČVUT spin-off společnosti, Eyedea recognition s.r.o., která vývíjí aplikace pro detekci a rozpoznávání objektů v obraze.
 • Andrej Mikulik
  Mgr. Andrej Mikulík Katedra kybernetiky FEL ČVUT Vystudoval matematicky zaměřené gymnázium Grösslingová v Bratislavě. Po střední škole začal studovat na Karlově univerzitě, kde se věnoval informatice. V této době založil robotický tým, se kterým se účastnil populární mezinárodní soutěže Eurobot. Svojí diplomovou práci psal už pod vedením pana Prof. Jiřího Matase z Centra strojového vnímání. V rámci diplomové práce nastoupil jako stážista do Microsoft Research Cambridge, kde se věnoval alogritmům pro vyhledávání obrázků. V této oblasti pak zůstal i po dobu doktorského studia na Fakultě elektrotechnické. V současné době pracuje Andrej ve společnosti Google v Curychu. "Kvalitní vzdělání je nezbytný základ k vysoce oceňované práci, která může posunout lidstvo vpřed"
   
 • Tereza Nekovarova
  RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. Národní ústav duševního zdraví, Přírodovědecká fakulta UK, Fyziologický ústav AV ČR Po maturitě na gymnáziu Arabská v Praze vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor zoologie a paralelně i obor psychologie na Filozofické fakultě UK.
  Doktorské studium biomedicíny dokončila na 2. lékařské fakultě UK, v oboru neurovědy.
  Pracuje jako výzkumný pracovník v neurovědách a experimentální psychologii v Národním ústavu duševního zdraví a ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR.
  Vede kurzy orientované na neuroetologii, neurobiologii chování a kognitivní psychologii na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
  Její výzkumná práce je zaměřena především na studium kognitivních funkcí u lidí i zvířat, především na teorii mysli a časovou kognici. Podílí se i na výzkumu neuropsychiatrických onemocnění, především schizofrenie a potenciální role glutamátergní neurotransmise v tomto onemocnění.
  Vzkaz pro studenty středních škol, kteří zvažují svou budoucí kariéru: „Ve vědě se nebudete nikdy nudit….ani kdybyste chtěli.“
   
 

Natáčeli jsme

Ilustrační snímky robotů z Centra strojového vnímání (CMP) a katedry kybernetiky FEL ČVUT

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Sláma