Finále Cortex Challenge 2015

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.