Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Den otevřených dveří 22. 1. 2010

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.