Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Den otevřených dveří 20. 9. 2011 - Věda v ulicích

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.