Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Den otevřených dveří 5. 12. 2011

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.