Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Den otevřených dveří 30. 11. 2012

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.