Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Den otevřených dveří 8. 2. 2013

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.