Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Den otevřených dveří 26. 1. 2016

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.