Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Den otevřených dveří 20. 1. 2017

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.