Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

FEL Fest 2012

Reportáž z FelFestu

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.