Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Krásné Vánoce s fyzikou

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.