Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Vánoce s fyzikou 2017

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.