Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Veletrh Gaudeamus 2014

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.