Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Unikátní řešení hole pro nevidomé

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.