Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Předání dekretů nositelům stipendia pro studentky a studenty 1. ročníků

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.