Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Předání dekretů motivačního stipendia studentům 1. ročníku

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.