Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Imatrikulace studentů 1. ročníku v Betlémské kapli

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.