Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Vzpomínka na 17. listopad 1989

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.