Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Poster 2009

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.