Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Síťová multimediální laboratoř SAGElab a Centrum pro pokročilé simulace a technologie CAST

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.