Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Zahájení 10. jubilejní výstavy Semestrale X

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.