Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Rozsvícení skleněné plastiky Mariana Karla

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.