Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Pomník Nikoly Tesly odhalen

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.