Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Vernisáž předmětu Zpracování digitální fotografie

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.