Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Série přednášek - Dr. Richard Volpe

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.