Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Veselý zápis

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.