Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Vernisáž výstavy studentských projektů

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.