Fakulta elektrotechnická

MOTTO: SCIENTIA EST POTENTIA

Vyhledávání

 • Slovo děkana
 • Organizační struktura
 • Katedry a pracoviště
 • Akademický senát
 • Úřední deska
 • Předpisy
 • Historie a poslání
 • Základní dokumenty
 • Studenti a zaměstnanci
 • Absolventi
 • Brožura o fakultě
 • Profesní a jiné organizace
 • Procesní model
 • Informace o službách
 • INFODEK
 • Aktuality

  18.11.14 Naše fakulta se stává Centrem excelence Mezinárodní telekomunikační unie pro kybernetickou bezpečnost

  Od 1. ledna 2015 ponese Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze statut evropského Centra excelence ITU v oblasti kybernetické bezpečnosti, který na čtyřleté období uděluje Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).


  15.11.14 Cenu Preciosa získala Naděje Havlíčková

  Cenu Preciosa získala Naděje Havlíčková za práci Řízení modelu kardiovaskulárního systému pomocí LabVIEW pod vedením Ing. Jana Havlíka, Ph.D..


  14.11.14 Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia pro studijní obor Akustika

  Mimořádný termín výběrového řízení pro další zájemce o studium v DSP pro akademický rok 2014/2015 s nástupem do studia od 1. ledna 2015 se bude konat v pátek 12. prosince 2014 od 9 hodin v místnosti T2: B2-48.


  13.11.14 CfP: MISTA 2015 (Multidisciplinary International Scheduling Conference: Theory & Applications)

  FEL bude spolupořádat konferenci MISTA 2015 - významnou konferenci v oblasti operačního výzkumu. Za českou stranu jsou spolupředsedové konferenčního výboru P. Šůcha a Z. Hanzálek.


  05.11.14 Úspěch v soutěži Cisco Outstanding Thesis Award

  V soutěži Cisco Outstanding Thesis Award získala první místo za nejlepší magisterskou práci Andrea Fuksová, absolventka programu Otevřená informatika. Zvláštní cenu poroty získala studie Jiřího Čermáka z centra agentních technologií katedry počítačů.


  29.09.14 Úspěch v soutěži o nejlepší ICT diplomovou práci roku 2014

  Vítězem soutěže v soutěžní kategorii "Podnikové informační systémy, ostatní IT práce" se stal student magisterského studijního programu Otevřená informatika Bc. Vojtěch Krs se svou prací Sculpting in Virtual Reality. Bakalářskou práci vedl Ing. Ondřej Jamriška z katedry počítačové grafiky a interakce.


  25.11.13 Pokročilé senzory - další centrum kompetence TAČR na FEL

  Ve druhé soutěži Center kompetence TAČR bylo ze zúčastněných 141 projektů vybráno 11 projektů k financování. Mezi nimi byl i jediný úspěšný projekt řízený pražskou univerzitou, centrum TE02000202 "Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat".


  Další aktuality

  Za obsah zodpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
  Calendar RSS Youtube icon Facebook icon Twitter icon Google+ icon LinkedIn icon