Děkanát

166 27 Praha 6, Technická 2
tel. 224 351 111 (ústředna), fax 224 310 784

Sekretariát děkana

Dita Květová
Ing. Radka Šmajsová
tel. 224 352 016, 224 352 015, 224 310 386
fax 224 310 784
e-mail: sekretariat@fel.cvut.cz

Oddělení vnějších vztahů - PR

vedoucí: Ing. Jan Sláma
tel. 224 352 007
e-mail: slamajan@fel.cvut.cz

Ing. Libuše Petržílková
tel. 224 355 620
e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz

Otakar Vlček
tel. 224 352 360
e-mail: vlcekota@fel.cvut.cz

Zaměstnanecké oddělení

vedoucí: Ing. Kateřina Dřímalová
tel. 224 352 019
e-mail: drimakat@fel.cvut.cz

Marta Bělecká
Pavla Hošková
Věra Kabourková
Ivana Rybová
Ing. Dana Tomášková
Sofie Vrbová

Studijní oddělení

vedoucí: Ing. Helena Šislerová
tel. 224 353 971
fax 224 355 840
e-mail: sislehel@fel.cvut.cz

Ivana Býmová
Renata Fialová
Ing. Hana Matunová
Barbora Sovová
Daniela Svobodová
Iveta Turková
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D.
Ing. Pavel Máša, Ph.D.
Ing. Martin Hlinovský

Oddělení pro vědu a výzkum

vedoucí: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
tel. 224 353 933
fax 224 311 081
e-mail: mottlpat@fel.cvut.cz

MSc. Jitka Anderssonová
Mgr. Karolína Bambousová
Věra Červenková
Ing. Marie Duchoslavová
Bc. Petr Hájek
Mgr. Helena Hakenová
Ludmila Mikšovská
Renata Kroutilíková
Helena Weigelová
Ing. Eva Zbožínková

Ekonomické oddělení

Ivana Němcová
Dana Pulkertová
Irena Tkadlečková
Alena Turková
Mgr. Dagmar Vondráčková

Oddělení finanční účtárny

vedoucí: Milena Vyskočilová
tel. 224 353 918, 224 352 022
e-mail: vyskocil@fel.cvut.cz

Ing. Libuše Bungová
Eva Hýsková
Svatava Šancová
Vladislava Tarantíková

Oddělení technicko provozní

vedoucí: Ing. Petr Ezr
tel. 224 352 032
e-mail: ezrpetr@fel.cvut.cz

Ing. Dagmar Blechová
Lenka Hájková
Tomáš Musil
Lenka Vožická

Podatelna

Irena Klatovská
Jaroslava Černá
tel. 224 352 035

Technik bezpečnosti práce

Ing. Kateřina Chocová
tel. 224 355 959
e-mail: chocokat@fel.cvut.cz

Technik požární ochrany

Ing. Kateřina Chocová
tel. 224 355 959
e-mail: chocokat@fel.cvut.cz

Revizní technik

Vladimír Bartoš

Centra a laboratoře

13393 Centrum znalostního managementu

Tel.: (+420) 22435 3708

E-mail: 13393@fel.cvut.cz

Vedoucí: Ing. Jan Kočí

 

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová