Děkanát

166 27 Praha 6, Technická 2
tel. 224 351 111 (ústředna), fax 224 310 784

Sekretariát děkana

Dita Květová
Ing. Radka Šmajsová
tel. 224 352 016, 224 352 015, 224 310 386
fax 224 310 784
e-mail: sekretariat@fel.cvut.cz

Oddělení vnějších vztahů - PR

vedoucí: Ing. Jan Sláma
tel. 224 352 007
e-mail: slamajan@fel.cvut.cz

Ing. Libuše Petržílková
tel. 224 355 620
e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz

Otakar Vlček
tel. 224 352 360
e-mail: vlcekota@fel.cvut.cz

Zaměstnanecké oddělení

vedoucí: Ing. Kateřina Dřímalová
tel. 224 352 019
e-mail: drimakat@fel.cvut.cz

Marta Bělecká
Pavla Hošková
Alena Juřenová
Věra Kabourková
Sofie Vrbová

Studijní oddělení

vedoucí: Ing. Helena Šislerová
tel. 224 353 971
fax 224 355 840
e-mail: sislehel@fel.cvut.cz

Ivana Býmová
Renata Fialová
Dagmar Kytnarová
Ing. Hana Matunová
Ivana Růžičková
Barbora Sovová
Iveta Turková
Mgr. Ivana Pilarčíková, Ph.D.
Ing. Pavel Máša, Ph.D.
Ing. Martin Hlinovský

Oddělení pro vědu a výzkum

vedoucí: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
tel. 224 353 933
fax 224 311 081
e-mail: mottlpat@fel.cvut.cz

MSc. Jitka Anderssonová
Mgr. Karolína Bambousová
Věra Červenková
Ing. Marie Duchoslavová
Bc. Petr Hájek
Mgr. Helena Hakenová
Ludmila Mikšovská
Renata Kroutilíková
Helena Weigelová
Ing. Eva Zbožínková

Ekonomické oddělení

vedoucí: Mgr. Dagmar Vondráčková
tel. 224 352 011
e-mail: vondrda5@fel.cvut.cz

Ivana Němcová
Dana Pulkertová
Irena Tkadlečková
Alena Turková

Oddělení finanční účtárny

vedoucí: Milena Vyskočilová
tel. 224 353 918, 224 352 022
e-mail: vyskocil@fel.cvut.cz

Ing. Libuše Bungová
Eva Hýsková
Svatava Šancová
Vladislava Tarantíková

Oddělení technicko provozní

vedoucí: Ing. Petr Ezr
tel. 224 352 032
e-mail: ezrpetr@fel.cvut.cz

Ing. Dagmar Blechová
Lenka Hájková
Tomáš Musil
Lenka Vožická

Podatelna

Irena Klatovská
Jaroslava Černá
tel. 224 352 035

Technik bezpečnosti práce

Ing. Kateřina Chocová
tel. 224 355 959
e-mail: chocokat@fel.cvut.cz

Technik požární ochrany

Ing. Kateřina Chocová
tel. 224 355 959
e-mail: chocokat@fel.cvut.cz

Revizní technik

Vladimír Bartoš

Centra a laboratoře

13393 Centrum znalostního managementu

Tel.: (+420) 22435 3708

E-mail: 13393@fel.cvut.cz

Vedoucí: Ing. Jan Kočí

 

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová