ČeskyEnglish

Děkanát

166 27 Praha 6, Technická 2
tel. 224 351 111 (ústředna), fax 224 310 784

Sekretariát děkana

Dita Květová
Ing. Radka Šmajsová
tel. 224 352 016, 224 352 015, 224 310 386
fax 224 310 784
e-mail: sekretariat@fel.cvut.cz

Oddělení vnějších vztahů - PR

Ing. Jan Sláma - pověřen vedením
tel. 224 352 007
e-mail: slamajan@fel.cvut.cz
 

Mgr. Hana Chmelenská
tel. 224 352 843
e-mail: chmelha1@fel.cvut.cz
 

Ing. Libuše Petržílková
tel. 224 355 620
e-mail: libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
 

Otakar Vlček
tel. 224 352 360
e-mail: vlcekota@fel.cvut.cz
 

Zaměstnanecké oddělení

vedoucí: Ing. Kateřina Dřímalová
tel. 224 352 019
e-mail: drimakat@fel.cvut.cz

Marta Bělecká
Ivanka Doubková
Alena Drápalová
Pavla Hošková
Drahomíra Humrová
Alena Juřenová
Věra Kabourková
Sofie Vrbová

Studijní oddělení

vedoucí: Ing. Helena Šislerová
tel. 224 353 971
fax 224 355 840
e-mail: sislehel@fel.cvut.cz
 

sekretariát: Jana Dvořáková
tel. 224 353 913
fax 224 355 840
e-mail: dvoraj41@fel.cvut.cz
 

Ivana Býmová
Renata Fialová
Hana Jirsová
Dagmar Kytnarová
Barbora Sovová
Iveta Turková
Mgr. Jan Filandr
Ing. Pavel Máša, Ph.D.
Ing. Martin Hlinovský
 

Oddělení pro vědu a výzkum

vedoucí: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
tel. 224 353 933
fax 224 311 081
e-mail: mottlpat@fel.cvut.cz
 

Věra Červenková
Ing. Marie Duchoslavová
Renata Kroutilíková
Ludmila Mikšovská
Helena Weigelová
Ing. Libor Husník, CSc.
Ing. Šimon Nešvera
Ing. Michal Bačovský
Bc. Petr Hájek

Ekonomické oddělení

vedoucí: Mgr. Dagmar Vondráčková
tel. 224 352 011
e-mail: vondrda5@fel.cvut.cz
 

Ivana Němcová
Dana Pulkertová
Irena Tkadlečková
Alena Turková

Oddělení finanční účtárny

vedoucí: Milena Vyskočilová
tel. 224 353 918, 224 352 022
e-mail: vyskocil@fel.cvut.cz
 

Ing. Libuše Bungová
Eva Hýsková
Svatava Šancová
Vladislava Tarantíková

Oddělení technicko provozní

vedoucí: Ing. Petr Ezr
tel. 224 352 032
e-mail: ezrpetr@fel.cvut.cz
 

Ing. Dagmar Blechová
Lenka Hájková
Tomáš Musil
Lenka Vožická

Podatelna

Irena Klatovská
Jaroslava Černá
tel. 224 352 035

Technik bezpečnosti práce

doc. Ing. František Novák, CSc.
tel. 224 352 223

Technik požární ochrany

doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
tel. 224 352 121

Revizní technik

Vladimír Bartoš

Centra a laboratoře

13393 Centrum znalostního managementu

Tel.: (+420) 22435 3708

E-mail: 13393@fel.cvut.cz

Vedoucí: Ing. Jan Kočí

 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.