Akademické poradní sbory

Akademické poradní sbory zřizuje děkan. Mohou být stálé nebo zřízeny ad hoc. Stálými poradními sbory děkana jsou kolegium děkana a grémium děkana. Členy kolegia jsou děkan, proděkani, tajemník a předseda akademického senátu. Grémium tvoří členové kolegia a vedoucí vědeckých a pedagogických pracovišť. Členové akademické obce fakulty se mohou grémia zúčastnit jako pozorovatelé. Senát má právo vysílat do komisí své zástupce se statutem pozorovatele.

Kolegium děkana

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
Ing. Jan Kočí
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Ing. Igor Mráz
prof. Mgr. Petr Páta, PhD.
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

Termíny a zápisy

Gremium děkana

Ing. Jan Bauer, Ph.D.
doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
doc. Ing. Josef Dobeš, CSc.
doc. Karel Dušek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Ing. Jan Kočí
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Ing. Igor Mráz
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
PhDr. Dana Saláková
Ing. Martin Samek
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Termíny a zápisy

Komise děkana pro využívání místností

Předseda: doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
Členové: Ing. Petr Ezr
  Ing. Jindřich Fuka
  prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
  Ing. Radek Havlíček, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
  doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
  Tomáš Musil
  doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Termíny a zápisy

Metodika úhrady za využívání místností

 

Komise přístrojové a výpočetní techniky

Předseda: Ing. Radek Havliček, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Július Bemš, Ph.D.
  Ing. Petr Benda
  doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
  Ing. Zdeněk Horčík
  doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
  Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
  Ing. Jan Kubr
  Ing. František Mazánek
  Ing. Martin Molhanec, CSc.
  RNDr. Petr Olšák
  prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.
  doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
  Ing. František Vaněk
  Ing. Daniel Večerka
  Ing. Ondřej Votava

Termíny a zápisy

Komise pro IT

Předseda: Ing. Jan Kočí
Členové: Ing. Martin Klíma, Ph.D.
  Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D.
  Ing. Jan Kubr
  Ing. Martin Samek
  doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Termíny a zápisy


Rady studijních programů

Rada garantů programů

Předsedá děkan.

  Program
prof. Mgr. Petr Páta, PhD.  
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. Lékařská elektronika a bioinformatika, bakalářský
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. Biomedicínské inženýrství a informatika
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
doc. Ing. Petr Kašpar, CSc. Inteligentní budovy
prof. Ing. Jaroslav Knápek Elektrotechnika, energetika a management, bakalářský 
prof. Dr. Ing. Jan Kybic Lékařská elektronika a bioinformatika, magisterský
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. Kybernetika a robotika
doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D. Otevřená informatika
prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Elektrotechnika, energetika a management, magisterský
doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. Electrical Engineering and Computer Science
prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. Otevřené elektronické systémy
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. Softwarové inženýrství a technologie
Ing. Jan Roháč, Ph.D. Letectví a kosmonautika
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. Elektronika a komunikace

Termíny a zápisy

Garanti oborů


Rada programu Elektronika a komunikace

Garant programu: prof. Ing Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Zástupce garanta: doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
  doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
  doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
  doc. Ing. Roman Čmejla, CSc.
  Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
  František Kraus, Dr. sc. techn. (ETH Zürich, Švýcarsko)
  doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
  doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
  Ing. František Rund, Ph.D.
  doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
  Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.
  doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada programu Elektrotechnika, energetika a management

Garant programu: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. 
Zástupce: doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
  Ing. Jan Bauer, Ph.D.
  prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
  doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
  Ing. Jan Jirsa, Ph.D. (CertiCon, a.s.)
  Ing. Petr Karafitá (Teplárna Kladno s.r.o.)
  Ing. Pavel Rozsypal, MBA (VB-Leasing International Holding GmbH)
  Ing. Miroslav Vrba, CSc. (konzultant MPO)
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management

Garant programu: prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Členové: Ing. Jan Bauer, Ph.D.
  Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA
  Ing. František Bernat, CSc. (ABB s.r.o.)
  doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA (Deloitte Consulting)
  doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
  prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
  doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
  prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.
  doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
  doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
  RNDr. Ladislav Průcha, CSc.
  prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
  doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
  Ing. František Vybíralík, CSc. (ČEZ a.s.)
  Ing. Vratislav Žák, CSc. (TESLA KARLÍN, a.s.)
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada programu Kybernetika a robotika

Garant programu: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Členové: Ing. Pavel Burget, Ph.D.
  prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
  prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
  Ing. Jaroslav Koloc, Ph.D. (ŠKODA AUTO, a.s.)
  doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
  doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. (LOM PRAHA s.p.)
  prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
  doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
  prof. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
  prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
  doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.
  doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada programu Otevřená informatika

Garant programu: doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Členové: prof. RNDr. Roman Barták (MFF UK)
  doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.
  Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
  prof. Josef Kittler (University of Surrey, VB)
  doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
  Ing. Pavel Píša, Ph.D.
  doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  doc. Dr. Ing. Radim Šára
  doc. Ing. David Šišlák, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
  prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada programu Otevřené elektronické systémy

Garant programu: prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.
Členové: prof. Alister Burr, Ph.D. (University of York, VB)
  prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.
  prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (FEI STU Bratislava, SR)
  prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
  prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc
  prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
  prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
  prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc.
  prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada bakalářského studijního programu Softwarové inženýrství a technologie

Garant programu: doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
Členové: Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
  Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.
  RNDr. Kateřina Helisová
  Ing. Jan Kočí
  Ing. Martin Komárek
  Ing. Radek Mařík, CSc.
  Ing. Pavel Náplava
  doc. Ing. Karel Richta, CSc.
  Marek Szeles
  prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Termíny a zápisy

Rada bakalářského studijního programu Electrical Engineering and Computer Science

Garant programu: doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Členové: RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
  doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského studijního programu Inteligentní budovy

Garant programu: doc. Ing. Petr Kašpar. CSc.
Členové: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
  prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
  doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
  prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
  doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc.
  doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
  Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D.
  Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada bakalářského studijního programu Lékařská elektronika a bioinformatika

Garant programu: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Členové: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
  prof. Dr. Ing. Jan Kybic
  doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
  doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
  prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského studijního programu Lékařská elektronika a bioinformatika

Garant programu: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Členové: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
  Ing. Jan Havlík, PhD.
  prof. MUDr. Přemysl Jiruška, PhD. (Fyziologický Ústav AV ČR)
  doc. Jiří Kléma, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství a informatika

Garant programu: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Členové: prof. Dr. Ing. dr.h.c. Vladimír Blažek (RWTH Aachen University, SRN)
  Ing. Jan Havlík, Ph.D.
  prof. Dr. Ing. Jan Kybic
  doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
  prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. (1. LF UK Praha)
  prof. Ing. Jana Tučková, CSc.
  prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
  prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada magisterského studijního programu Letectví a kosmonautika

Garant programu: doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D.
  doc. RNDr. René Hudec, CSc.
  Ing. Josef Kašpar (Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.)
  doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
  Richard Sysala (evolving systems consulting s.r.o.)
  Ing. Martin Šipoš, Ph.D.
  Ing. Robert Theiner (FS ČVUT)
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Rada programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Garant programu: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Členové: Ing. Dalibor Dědek (JABLOTRON)
  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
  Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
  prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
  doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
  doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
  Stanislav Votruba, MSc. (PREdistribuce a.s.)
  Ing. Jan Vrbík (ASICentrum spol. s r.o.)
Garanti oborů  

Termíny a zápisy

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová