Vědecká rada

materiály pro zasedání

Funkční období do 30. 6. 2019.

Předseda:

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Interní členové:

prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.

prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.

prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.

prof. Ing. Jan Holub, PhD. (FIT)

prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.

prof. Dr. Ing. Jan Kybic

doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (CERGE-EI)

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc

doc. Mgr. Petr Páta, PhD.

doc. Ing. Milan Polívka, PhD.

prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.

prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.

prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc.

prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Externí členové:

prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek (RWTH Aachen, SRN)

prof. Jan Hajič, Dr (MFF UK)

Ing. Milan Hampl (Pražská energetika, a.s.)

prof. Ing. Jiří Homola, DSc. (ÚFE AV ČR)

Ing. Libor Juha, CSc. (FU AV ČR)

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (CERGE-EI)

prof. Josef Kittler (University of Surrey)

doc. Mgr. Jiří Myslík (AMU v Praze)

Ing. Pavel Nosek (ABB)

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. (FEL ZČU v Plzni)

prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (VUT v Brně)

Dr. Petr Somol (Cisco)

doc. Pavel Vrba (Foxconn CZ)

Termín zasedání

  • 14. 6. 2017
  • 10. 5. 2017
  • 12. 4. 2017
  • 8. 3. 2017
  • 8. 2. 2017
  • 11. 1. 2017
  • 14. 12. 2016
  • 9. 11. 2016
  • 12. 10. 2016

Zápisy

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová