Disciplinární komise

Předseda

prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.


Akademičtí pracovníci

Členové komise:

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Náhradníci:

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.


Studenti

Členové komise:

Ing. Michaela Lachmanová
Ing. Martin Čerňan

Náhradníci:

Ing. Tomáš Drábek
Ing. Jiří Svatoň

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová