Disciplinární komise 

Funkční období disciplinární komise skončilo 25. 5. 2020. V současné době se čeká na návrh a schválení kandidátů do nového funkčního období.

Předseda

Ing. Bc. Radim Špetlík


Akademičtí pracovníci

Členové komise:

doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D.

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.

 

Náhradníci:

 

 


Studenti

Členové komise:


Ing. Martin Horák

Ing. Eva Horynová

Ing. Jan Rimbala

 

Náhradníci:


 

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová