doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
proděkan pro studijní záležitosti

1970 absolvent FEL ČVUT v Praze, obor Výpočetní technika; pracovník FEL ČVUT v Praze, Katedra výpočetní techniky

Profesní zaměření:

počítačová grafika, počítačová animace, generování grafického kódu, systémy CAD, webové inženýrství

Vědecko-výzkumné aktivity:

 • 1996 formální popis návrhového procesu v CAD systémech
 • 2003 integrace webových zdrojů, oblasti sémantického webu a personalizace či adaptace webové komunikace
 • 2003 založení výzkumné skupiny webového inženýrství (WEBING)
 • 2006 - 2008 řešitel výzkumného grantu GAČR s názvem .Inteligentní webové technologie.

Odborně-společenské aktivity:

 • Odborná spolupráce s VÚMS Praha
 • Publikace v oblasti počítačové animace a generování grafického kódu
 • Spoluautor monografie o CAD/CAM systémech
 • 1996 - 2001 člen AS FEL
 • 2001 - 2002 předseda AS FEL
 • 2002 - 2007 Komise pro státní informační politiku při Radě vysokých škol
 • 2007 - 2008 Legislativní komise při Radě vysokých škol

Přednáškové a zahraniční pobyty:

 • 1978 - Universita di Bologna
 • 1986 - Universita di Pisa
 • 1996 - Universita degli Studi di Milano
 • 1998 - University of Kristianstad

Osobní stránky

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová