Česky English

Vedení fakulty

Děkan:

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
e-mail: dean@fel.cvut.cz
tel. 224 352 016, 224 352 015

Proděkani:

Tajemník:

Ing. Igor Mráz
e-mail: mrazigor@fel.cvut.cz
tel. 224 352 014
fax. 224 310 784
Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.