prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
proděkan pro vnější vztahy

*1960; 1984 - absolvent FEL ČVUT v Praze; 1983 zaměstnán na FEL ČVUT Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd; 1993 lektor MBA, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze; 1997 - 2000 člen akademického senátu FEL; 2000 - dosud člen Vědecké rady FEL ČVUT v Praze; 2000 proděkan pro vnější vztahy FEL ČVUT v Praze

Profesní zaměření:

ekonomika podnikání, finanční management, manažerské účetnictví, finanční analýzy, rozhodovací procesy v podnikové praxi, ekonomické otázky řízení energetických i jiných podniků, problematika finančních trhů

Vědecko-výzkumné aktivity:

  • reálné opce a efektivnost investic
  • finanční řízení v energetice
  • efektivnost obnovitelných zdrojů elektřiny

Odborně-společenské aktivity:

  • Cornell University, New York, USA
  • 1993 - 2000 člen The New York Academy of Science
  • 2001 člen rozkladové komise Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Praha
  • spolupráce s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT
  • publikační činnost, autor a spoluautor řady skript a několika monografií

Přednáškové a zahraniční pobyty:

  • 1995 přednášející na Engineering and Management Institute, Flint, Michigan, USA
  • 1996 přednášky mj. na Engineering and Management Institute, Michigan, Flint, USA, De Paul University of Chicago, Illinois

Osobní stránky

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová