Vysokoškolský odborový svaz

Vysokoškolský odborový svaz vznikl na přání a z iniciativy pracovníků vysokých škol v roce 1990. Jako zcela nový odborový svaz si předsevzal hájit zájmy všech pracovníků vysokých škol a jejich účelových zařízení (např. kolejí a menz a školních statků). Sdružuje pracovníky všech profesí od akademických až po dělnické.

Vysokoškolský odborový svaz je členem Českomoravské konfederace odborových svazů.

Vysokoškolský odborový svaz pokračuje důsledně v intencích svých zakladatelů a v duchu doby, ve které vznikal: chce být nepolitickou, demokratickou, kvalifikovanou a respektovanou zastupitelskou organizací pracovníků vysokých škol.

Fakultní výbor VOS FEL

Předseda: Jan Píchal (l. 3081)
Místopředsedkyně: Drahomíra Hejtmanová (l. 2129)
Členové: Václav Kubánek (l. 2245), Josef Rosenkranz
Předsedkyně revizní komise: Irena Brůnová (l. 1881)

 

Za obsah odpovídá: Ing. Radka Šmajsová