Česky English

Kurzy celoživotního vzdělávání

Nabídka kurzů ČVUT

Do kurzů celoživotního vzdělávání jsou zařazeny také všechny předměty (pro získání jejich přehledu dále klikněte na příslušný semestr a poté na slovo "předmětů"), které jsou v rámci akreditovaných studijních programů vyučovány na Fakultě elektrotechnické ČVUT v zimním nebo letním semestru. Přihlášky do těchto kurzů přijímá v prvním týdnu každého semestru sekretariát studijního oddělení Fakulty elektrotechnické ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha (pí Dvořáková, dvoraj41@fel.cvut.cz, tel. 22435 3913).

Poplatek účastníka těchto kurzů je odvozen z počtu zapsaných kreditů, je splatný po schválení žádosti proděkanem a je nevratný. Jeden zapsaný kredit je účtován ve výši 650 Kč pro výuku v českém jazyce, 1000 Kč pro výuku v anglickém jazyce.

Dále mohou být katedrami vypsány další kurzy celoživotního vzdělávání, jejichž cena je kalkulována individuálně. Fakulta vytváří i kurzy na míru podle požadavků zákazníka.

Řád celoživotního vzdělávání pdf

Přiznání statusu hosta


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.