ČeskyEnglish

Jak podat přihlášku

Chcete-li podat přihlášku ke studiu na FEL ČVUT, stačí následovat tři jednoduché kroky:

1. Vyplnění a vytištění elektronické přihlášky

Podání přihlášky začíná v našem elektronickém systému pro přijímací řízení. Zde budete moci sledovat stav své přihlášky a také průběh a výsledky přijímacího řízení, proto si nezapomeňte uložit kód přihlášky, který získáte po jejím vyplnění. Jakmile budete mít elektronickou přihlášku vyplněnou, vytiskněte ji a podepište. Podrobnosti viz směrnice děkana pro bakalářské studium a směrnice děkana pro magisterské studium.

 
Vyplnit elektronickou přihlášku
 

2. Uhrazení poplatku za přijímací řízení

Poplatek ve výši 550 Kč můžete uhradit online kartou v e-přihlášce , složenkou, v hotovosti na pobočce KB nebo převodem na bankovní účet fakulty. Poplatek se hradí za každou přihlášku na každý studijní program. Instrukce k platbě naleznete ve směrnici děkana pro přijímací řízení (uchazeči o magisterské studium).

3. Doručení přihlášky do 31. 3. 2016

Vytištěnou a podepsanou přihlášku s případnými dalšími doloženými dokumenty doručte na adresu fakulty. Ujistěte se, že ji posíláte se všemi potřebnými přílohami — viz směrnice děkana pro přijímací řízení (uchazeči o magisterské studium).

Doručit přihlášku můžete osobně na studijní oddělení Fakulty elektrotechnické či do podatelny FEL nebo ji zaslat doporučeně poštou na adresu fakulty.

 

Adresa FEL ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

Kam podat přihlášku osobně


Kontaktujte nás!

pilarcik@fel.cvut.cz

chcistudovat@fel.cvut.cz

+420 224 352 057
Po-Čt: 8:00–16:00
Pá: 8:00–15:15

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.