Jak podat přihlášku

K podání přihlášky ke studiu na FEL ČVUT, stačí tři jednoduché kroky:

1 Vyplnění a vytištění elektronické přihlášky

Podání přihlášky začíná v našem elektronickém systému pro přijímací řízení. Zde budete moci přihlášku vyplnit, sledovat její stav a také průběh a výsledky svého přijímacího řízení, proto si nezapomeňte uložit kód přihlášky, který získáte po jejím vyplnění. Jakmile budete mít elektronickou přihlášku vyplněnou, vytiskněte ji a podepište. Podrobnosti viz směrnice děkana pro bakalářské studium a směrnice děkana pro magisterské studium.

 
Vyplnit elektronickou přihlášku
 

2 Uhrazení poplatku za přijímací řízení

Poplatek ve výši 650 Kč můžete uhradit online kartou po vyplnění e-přihlášky, složenkou, v hotovosti na pobočce KB nebo převodem na bankovní účet fakulty. Poplatek se hradí za každou přihlášku na každý studijní program. Instrukce k platbě naleznete ve směrnici děkana pro přijímací řízení pro bakalářské studium (a uchazeči o magisterské studium).

3 Doručení přihlášky do 31. března

Vytištěnou a podepsanou přihlášku s případnými dalšími doloženými dokumenty doručte do 31. března na adresu fakulty. Ujistěte se, že ji posíláte se všemi potřebnými přílohami — viz směrnice děkana pro přijímací řízení pro bakalářské studium (a uchazeči o magisterské studium).

Doručit přihlášku můžete osobně na studijní oddělení Fakulty elektrotechnické, do Informačního centra FEL či do podatelny FEL nebo ji zaslat doporučeně poštou na adresu fakulty.

 

Adresa FEL ČVUT

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Studijní oddělení
Technická 2
166 27 Praha 6 – Dejvice

Kam podat přihlášku osobně


Kontaktujte nás!

pilarcik@fel.cvut.cz

chcistudovat@fel.cvut.cz

+420 224 352 057
Po-Čt: 8:00–16:00
Pá: 8:00–15:15

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.