Česky English

Přijímací řízení v ak. roce 2015/2016

Elektronická přihláška - přihlášku vyplnit, vytisknout, podepsat a doručit do 31. 3. 2015!
Uchazeč může podat i více přihlášek (pro každý zvolený program samostatnou). Přijímací zkouška se koná pouze jednou a je pro všechny programy společná.

Kontakty

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

 

Řád přijímacího řízení ČVUT doc

Výsledky přijímacích řízení


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.