Česky English

Přijímací řízení v ak. roce 2016/2017

V případě jakýchkoli problémů s letošní maturitou pro přijímacím řízení na FEL ČVUT (odložená maturita apod.) prosím neprodleně kontaktujte vedoucí Studijního oddělení Ing. Helenu Šislerovou sislehel@fel.cvut.cz, tel. 224 353 971.

Uchazeč může podat i více přihlášek (pro každý zvolený program samostatnou). Přijímací zkouška se koná pouze jednou a je pro všechny programy společná.

Kontakty

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

 

Řád přijímacího řízení ČVUT doc

Výsledky přijímacích řízení


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.