Fakulta elektrotechnická

MOTTO: SCIENTIA EST POTENTIA

Vyhledávání

Přijímací řízení v ak. roce 2014/2015

V případě jakýchkoli problémů s letošní maturitou pro přijímacím řízení na FEL ČVUT (odložená maturita apod.) prosím neprodleně kontaktujte vedoucí Studijního oddělení Ing. Helenu Šislerovou sislehel@fel.cvut.cz, tel. 224 353 971.

Elektronická přihláška

Kontakty

Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů EEM, KME a STM - přihlášky do 31. 8. 2014

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

 

Řád přijímacího řízení ČVUT doc

Výsledky přijímacích řízení


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah zodpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.
Poslední změna: 08. 09. 2014