Česky English

Přijímací řízení v ak. roce 2015/2016

V případě jakýchkoli problémů s letošní maturitou pro přijímacím řízení na FEL ČVUT (odložená maturita apod.) prosím neprodleně kontaktujte vedoucí Studijního oddělení Ing. Helenu Šislerovou sislehel@fel.cvut.cz, tel. 224 353 971.

Uchazeč může podat i více přihlášek (pro každý zvolený program samostatnou). Přijímací zkouška se koná pouze jednou a je pro všechny programy společná.

Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů - přihlášky od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015

Kontakty

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

 

Řád přijímacího řízení ČVUT doc

Výsledky přijímacích řízení


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.