13000 / 13101 - Granty - 2011

13000 / 13101 - katedra matematiky

Projekty podporované granty 2011

Bohata, M.: Operátorové algebry a kvantové struktury
2010 - 2012, SGS10/264/OHK3/3T/13
Tišer, J.: Nelineární funkční analýza
2011 - 2015, GAP201/11/0345
Velebil, J.: Modální logika systémů
2010 - 2011, SGS10/161/OHK3/2T/13
Velebil, J.: Algebraické metody v teorii důkazů
2011 - 2015, GAP202/11/1632
Stránka vytvořena 06.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.