Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13101 - Publikace - 2008

13000 / 13101 - katedra matematiky

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

DOLEJSI, V. et al. An optimal L(L2)-error estimate for the discontinuous Galerkin approximation of a nonlinear non-stationary convection-diffusion problem. IMA Journal of Numerical Analysis (IMAJNA). 2008, 28(3), 496-521. ISSN 0272-4979.

TKADLEC, J. Atomistic and Orthoatomistic Effect Algebras. Journal of Mathematical Physics. 2008, 49(5), 1. ISSN 0022-2488. Dostupné z: http://link.aip.org/link/?JMAPAQ/49/053505/1

ŽUKOVEC, N. a I.P. SHESTAKOV. A Base of the Free Alternative Superalgebra on One Odd Generator. DOKLADY MATHEMATICS. 2008, 78(2), 693-695. ISSN 1064-5624.

TKADLEC, J. Atomic Sequential Effect Algebras. International Journal of Theoretical Physics. 2008, 47(1), 185-192. ISSN 0020-7748.

VELEBIL, J., J. ADÁMEK a S. MILIUS. Bases for Parametrized Iterativity. Information and Computation. 2008, 206(8), 966-1002. ISSN 0890-5401.

SOBOTÍKOVÁ, V. Numerical integration in the DGFEM for 3D nonlinear convection-diffusion problems on nonconforming meshes. Numerical Functional Analysis and Optimization. 2008, 29(7-8), 927-958. ISSN 0163-0563.

HAMHALTER, J. Spectral Lattices. International Journal of Theoretical Physics. 2008, 2008(47), 245-251. ISSN 0020-7748.

Články v ostatních periodikách

TIŠER, J., D. PREISS a J. LINDENSTRAUSS. How small are sigma-porous sets and why are we interested in it?. Real Analysis Exchange. 2008, 2008(1), 105-119. ISSN 0147-1937.

SCHOLTZOVÁ, J. Fénix - mise začíná. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(22), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://aldebaran.cz/bulletin/2008_22_phe.php

KALOUSOVÁ, A., I. SAXL a L. ILUCOVÁ. Stereology of Ultrafine-grained Materials. INŽYNIERIA MATERIALOWA. 2008, 2008(XXIX), 172-175. ISSN 0208-6247.

OLŠÁK, P. DocBy.TEX - dokumentování zdrojových textů TEXem. Zpravodaj CSTUG. 2008, 18(3), 130-141. ISSN 1211-6661.

DEMLOVÁ, M. a S. HIBBERD. Editorial - Special Edition of Journal of Teaching Mathematics and its Application. Teaching mathematics and its applications. 2008, 2008(27), 113-115. ISSN 0268-3679.

VELEBIL, J. a J. ADÁMEK. Analytic Functors and Weak Pullbacks, accepted for publication. Theory and Application of Categories. 2008, 2008(21), 191-209. ISSN 1201-561X.

VELEBIL, J. et al. Iterative Algebras: How Iterative are They?. Theory and Application of Categories. 2008, 19(5), 61-92. ISSN 1201-561X.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

DEMLOVÁ, M. Mathematical Logic. Praha: kernberg publishing, 2008. ISBN 978-80-87168-07-3.

Stati ve sbornících konferencí

TKADLEC, J. Classes of Effect Algebras. In: Book of Abstract Quantum Structures '08. Quantum Structures 08, Sopoty, 2008-07-06/2008-07-12. Gdańsk: Technical University, 2008. p. 72.

OLŠÁK, P. Makrojazyk TEXu. In: TeXperience 2008 - kniha abstraktů. CSTUG, Rusava u Kroměříže, 2008-10-03/2008-10-05. Praha: CS TuG, 2008. p. 6. Dostupné z: http://www.cstug.cz/texperience2008/book-of-abstracts.pdf

KALOUSOVÁ, A. Proč neučíme geometrickou pravděpodobnost?. In: LÁVIČKA, M. a B. BASTL, eds. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008, Srní, 2008-11-06/2008-11-08. Plzeň: JČMF, 2008. p. 159-164. ISBN 978-80-86843-21-6.

OLŠÁK, P. DocBy.TeX - dokumentování zdrojových textů TeXem. In: TeXperience 2008 - kniha abstraktů. CSTUG, Rusava u Kroměříže, 2008-10-03/2008-10-05. Praha: CS TuG, 2008. p. 13. Dostupné z: http://www.cstug.cz/texperience2008/book-of-abstracts.pdf

HAMHALTER, J. Convergence Theorems for Operator Algebras II. In: Book of Abstract Quantum Structures '08. Quantum Structures 08, Sopoty, 2008-07-06/2008-07-12. Gdańsk: Technical University, 2008. p. 32.

SCHOLTZOVÁ, J. Index of Solvability of Alternative Nil-superalgebras on one odd generator. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

SOBOTÍKOVÁ, V. Numerical integration in the discontinuous Galerkin method for nonlinear convection-diffusion problems in 3D. In: KUNISCH, K., G. OF a O. STEINBACH, eds. Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2007. ENUMATH 2007, Graz, 2007-09-10/2007-09-14. Heidelberg: Springer, 2008. p. 347-354. ISBN 978-3-540-69776-3.

KŘÍHA, V. et al. Exposed Charge by Negative Corona Discharge is Dominant Parameter of Staphylococcus Epidermidis Grow Inhibition. In: PÍCHAL, J. et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. p. 155. ISBN 978-80-01-04030-0.

NAVARA, M. a A. NĚMEČEK. Numerical Analysis with Maple. In: MAZA, M.M. a S. WATT, eds. MICA 2008: Milestones in Computer Algebra. Milestones in Computer Algebra 2008, Stonehaven Bay, Scarborough, Tobago, 2008-05-01/2008-05-03. Waterloo, Ontario: University of Waterloo, 2008. p. 159-166. ISBN 978-0-7714-2682-7.

KROUPA, T. Geometry of Cores of Submodular Coherent Upper Probabilities. In: DUBOIS, D., ed. SOFT METHODS FOR HANDLING VARIABILITY AND IMPRECISION. 4th International Conference on Soft Methods in Probability and Statistics, Toulouse, 2008-09-08/2008-09-10. Berlin: Springer, 2008. p. 306-312. ADVANCES IN SOFT COMPUTING. ISSN 1615-3871. ISBN 978-3-540-85026-7.

KALOUSOVÁ, A. Georges-Louis Leclerc de Buffon. In: BEČVÁŘOVÁ, M. a J. BEČVÁŘ, eds. 29. mezinárodní konference Historie matematiky. 29. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 2008-08-22/2008-08-26. Praha: Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Matfyzpress, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008. p. 137-140. ISBN 978-80-7378-048-7.

KALOUSOVÁ, A. The Origins of the Geometric Probability in England. In: ŠAFRÁNKOVÁ, J. a J. PAVLŮ, eds. WDS 08. Proceedings of Contributed Papers. Part I. Mathemaics and Computer Sciences. 17th Annual Conference of Doctoral Students, Praha, 2008-06-03/2008-06-06. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2008. p. 7-12. ISBN 978-80-7378-065-4.

SOBOTÍKOVÁ, V. Numerical Integration in the Discontinuous Galerkin Method for Nonlinear Convection-Diffusion Problems in 3D. In: KUNISCH, K., G. OF a O. STEINBACH, eds. Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2007. ENUMATH 2007, Graz, 2007-09-10/2007-09-14. Heidelberg: Springer, 2008. p. 347-354. ISBN 978-3-540-69776-3. DOI 10.1007/978-3-540-69777-0_41.

NENTVICH, L. Final Coalgebras of Delta Polynomial Functors. In: ADÁMEK, J. a C. KUPKE, eds. Coalgebraic Methods in Computer Science. Coalgebraic Methods in Computer Science, Budapest, 2008-04-04/2008-04-06. Braunschweig: Technische Universität, 2008. p. 35-36.

Nepublikované přednášky

TIŠER, J. Differentiability of Lipschitz functions, an alternative proof. Nepublikovaná přednáška. Winter school in analysis. 2008-01-15.

ZHUKAVETS, N. Skew-symmetric elements in free algebras. Nepublikovaná přednáška. The 28th Winter School GEOMETRY AND PHYSICS. 2008-01-12.

VELEBIL, J. Colimits Weighted by Bifibrations. Nepublikovaná přednáška. Institut für Theoretische Informatik, Technische Universität Braunschweig. 2008-08-26.

TIŠER, J. Application of variational principle in differentiability. Nepublikovaná přednáška. Rényi Institute. 2008-02-23.

TIŠER, J. A new variational principle. Nepublikovaná přednáška. Technion. 2008-06-19.

ZHUKAVETS, N. Skew-symmetric identities of octonion algebras. Nepublikovaná přednáška. Kurosh International Algebraic Conference. 2008-05-28.

VELEBIL, J. Cocompletions. Nepublikovaná přednáška. Department of Mathematics, University of Patras. 2008-09-17.

VELEBIL, J. Symmetric Operads. Nepublikovaná přednáška. Institut für Theoretische Informatik, Technische Universität Braunschweig. 2008-02-12.

VELEBIL, J. Colimits. Nepublikovaná přednáška. Department of Mathematics, University of Patras. 2008-09-16.

VELEBIL, J. Self-Similar Systems. Nepublikovaná přednáška. Institut für Theoretische Informatik, Technische Universität Braunschweig. 2008-11-18.

TKADLEC, J. Effect Algebras. Nepublikovaná přednáška. University of Patras. 2008-06-18.

VELEBIL, J. Bifibrations. Nepublikovaná přednáška. Department of Mathematics, University of Patras. 2008-09-15.

VELEBIL, J. Cocompletion Doctrines. Nepublikovaná přednáška. Institut für Theoretische Informatik, Technische Universität Braunschweig. 2008-06-17.

NENTVICH, L. Delta Polynomial Functor. Nepublikovaná přednáška. ITI, TU Braunschweig. 2008-01-16.

ZHUKAVETS, N. Skew-symmetric identities of octonion algebras. Nepublikovaná přednáška. IV Encuentro Nacional de Algebra. 2008-08-04.

Stránka vytvořena 17.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.