ČeskyEnglish

13000 / 13101 - Publikace - 2017

13000 / 13101 - katedra matematiky

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

HAMHALTER, J. a S. JIN. Operational independence and tensor products of C*-algebras. Journal of Mathematical Physics. 2017, 58(3), 1-8. ISSN 0022-2488.

BOHATA, M., J. HAMHALTER a Ondrej F. K. KALENDA. Decompositions of preduals of JBW and JBW algebras. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2017, 446(1), 18-37. ISSN 0022-247X.

Patenty a užitné vzory

ULRICH, R. et al. Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření. Česká republika. Patent. CZ 306735. 2017-04-19. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10158447&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ a A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017.

Stránka vytvořena 25.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.