Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13101 - Publikace - 2017

13000 / 13101 - katedra matematiky

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KURZ, A. a J. VELEBIL. Quasivarieties and varieties of ordered algebras: regularity and exactness. Mathematical Structures in Computer Science. 2017, 27(7), 1153-1194. ISSN 0960-1295.

HÁJEK, P. a M. NOVOTNÝ. Some remarks on the structure of Lipschitz-free spaces. Bulletin of the Belgian Mathematical Society. 2017, 24(2), 283-304. ISSN 1370-1444.

BALAN, A., A. KURZ a J. VELEBIL. An institutional approach to positive coalgebraic logic. Journal of Logic and Computations. 2017, 27(6), 1799-1824. ISSN 0955-792X.

ADÁMEK, J. a L. SOUSA. KZ-MONADIC CATEGORIES AND THEIR LOGIC. Theory and Application of Categories. 2017, 32 338-379. ISSN 1201-561X.

FREEMAN, D., T. SCHLUMPRECHT a A. ZSAK. Closed ideals of operators between the classical sequence spaces. Bulletin of the London Mathematical Society. 2017, 49(5), 859-876. ISSN 0024-6093.

HÁJEK, P. a T. RUSSO. Some remarks on smooth renormings of Banach spaces. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2017, 455(1-2), 1272-1284. ISSN 0022-247X.

ADÁMEK, J., S. MILIUS a J. VELEBIL. A PRESENTATION OF BASES FOR PARAMETRIZED ITERATIVITY. Theory and Application of Categories. 2017, 32 682-718. ISSN 1201-561X.

BARVINEK, J. a J. HAMHALTER. LINEAR ALGEBRAIC PROOF OF WIGNER THEOREM AND ITS CONSEQUENCES. Mathematica Slovaca. 2017, 67(2), 371-386. ISSN 0139-9918.

HAMHALTER, J. a S. JIN. Operational independence and tensor products of C*-algebras. Journal of Mathematical Physics. 2017, 58(3), 1-8. ISSN 0022-2488.

BOHATA, M., J. HAMHALTER a Ondrej F. K. KALENDA. Decompositions of preduals of JBW and JBW algebras. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2017, 446(1), 18-37. ISSN 0022-247X.

BAUDIER, F. et al. On the geometry of the countably branching diamond graphs. JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS. 2017, 273(10), 3150-3199. ISSN 0022-1236.

Patenty a užitné vzory

ULRICH, R. et al. Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření. Česká republika. Patent. CZ 306735. 2017-04-19. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10158447&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

HAMHALTER, J. a J. BARVÍNEK. Linear algebraic proof of Wigner Theorem and its consequences. Mathematica Slovaca. 2017, 67(2), 371-386. ISSN 0139-9918.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LACHMANOVÁ, M., K. HELISOVÁ a A. PIDNEBESNA, eds. STOCHASTIKA 2017, BOOK OF ABSTRACTS. Kohútka, 2017-02-05/2017-03-10. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017.

Stránka vytvořena 20.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.